10 fakte për Bashkimin Evropian

10 fakte për Bashkimin Evropian

1. BE-ja mbulon një sipërfaqe prej 4 milion km2 dhe ka 508 milion banorë, që do të thotë popullsinë e tretë më të madhe në botë pas Kinës dhe Indisë.

2. Edhe pse ka një popullsi, e cila përfaqëson vetëm 7% të popullsisë botërore, marrëdhëniet tregtare të Bashkimit Evropian me pjesën tjetër të botës, përbëjnë rreth 20% të eksporteve dhe importeve globale.

3. Ekonomia e BE-së është më e madhe se ajo e SHBA-së. Prodhimi i brendshëm bruto i BE-së në vitin 2014 ishte 13.920.541 milion euro.

4. Të marra së bashku, 28 vendet anëtare të BE-së mbulojnë 16% të importeve dhe eksporteve në të gjithë botën.

5. BE-ja jep më shumë ndihmë për zhvillimin në botë se çdokush tjetër. Më shumë se gjysma e ndihmës për zhvillim në botë jepet nga Bashkimi Evropian.

6. Gjatë periudhës 2014-2020, BE-ja do të investojë 352 miliard euro në fusha si infrastruktura, biznesi, mjedisi dhe ngritja e kapaciteteve në të mirë të rajoneve dhe qytetarëve më të varfër të vendeve anëtare.

7. 23 milion bizneset e vogla dhe të mesme të BE-së bëjnë të mundur 67% të vendeve të punës dhe krijojnë 85% të vendeve të reja të punës.

8. Euro, monedha e BE-së në 19 Shtete Anëtare, ofron më shumë zgjedhje, më shumë stabilitet në çmime për konsumatorët, si edhe bashkëpunim
më të ngushtë ekonomik mes vendeve të BE-së.

9. Në themel të strategjisë së BE-së për një ekonomi më konkuruese qëndrojnë zhvillimi dhe kërkimi shkencor.

10. Konsumatorët e BE-së mbrohen nga disa ligje bazë në të gjithë BE-në, si edhe kur bëjnë blerje në internet, apo kur udhëtojnë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *