Category Aktivitete

Aktivitet ne universitetin “Tirana Business University”

Sot më datë 6 Maj 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me studentë të universitetit “Tirana Business University”. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.  

Aktivitet ne gjimnazin “Isa Boletini”

Sot më datë 19 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me nxënës të gjimnazit “Isa Boletini”. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.  

Aktivitet ne gjimnazin “Sadik Stavaleci”

Më datë 19 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me nxënës të gjimnazit “Sadik Stavaleci”. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian

Aktivitet ne universitetin “Aldent”

Sot më datë 4 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me studentë të Universitetit “Aldent”. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian .

Aktivitet ne Universitetin Bujqesor te Tiranes (Fakulteti Ekonomise dhe Agrobiznesit)

Sot më datë 3 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me studentë të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian. 

Aktivitet ne Universitetin “Epoka”

Sot më datë 3 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me studentë të Universitetit “Epoka”. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.  

Aktivitet ne Universitetin Bujqesor

Sot më datë 1 Prill 2019, Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me studentë të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Aktivitet ne shkollen “Qemal Stafa”

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore me datë 21 Mars 2019 organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me nxënësit e gjimnazit “Qemal Stafa”, në Tiranë. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Aktivitet ne shkollen “Sami Frasheri”

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore me datë 20 Mars 2019 organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me nxënësit e gjimnazit “Sami Frashëri”, në Tiranë. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Aktivitet ne shkollen “Harry Fultz”

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore me datë 21 Shkurt 2019 organizoi sesion informimi “Procesi i Integrimit në BE” me nxënësit e Institutit “Harry Fultz”, në Tiranë. Gjatë këtij sesioni u diskutua rreth procesit të integrimit dhe negociatave në të cilin vendi ynë po kalon, si dhe aktivizmit të të rinjve për të marrë pjesë në këtë proces. 
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë-10 pyetje/përgjigje”, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Evropian