Category Njoftime

Njoftim

Invitation to tender for External Expertise for “Production of an informative brochure””

Invitation to tender for External Expertise for  “Production of an informative brochure”

Our Ref: CFCU – IPA 2014/AL/17

Subject: Invitation to tender for External Expertise for “Production of an informative brochure”

 In frame of implementation of the project “”Exploring EU to better prepare for a long journey- 10 questions/answers”, Infinit+ organisation invites the interested parties/companies to express their interest for the following announcement:

Production of  informative brochure”, that will inform especially young people about EU itself but even in specific sectors, related to the Albanian Integration. 

Please find attached the invitation for Tender, Term of Reference as well as Application Form.

You have to submit your Proposal, no later than 02.03.2020, 16:00.Interested candidates should send application documents to: Infinit+ EITHER by post or by courier service, in which case the evidence shall be constituted by the postmark or the date of the deposit slip, by 2 March 2020 until 16.00h to the following address: Rruga “Konferenca e Pezë”, Pallati Golloborda, Shkalla 2, Ap.25. Tirana, Albania, with subject: External Expertise for “Production of 10 medium length documentaries and 10 short promo spots, in Albania”. 

 For more details, please refer to the Terms of Reference enclosed to this notice.

Invitation to tender for External Expertise for “Production of 10 medium length documentaries and 10 short promo spots, in Albania”

Our Ref: CFCU – IPA 2014/AL/17

Subject: Invitation to tender for External Expertise for “Production of 10 medium length documentaries and 10 short promo spots, in Albania”

 In frame of implementation of the project “”Exploring EU to better prepare for a long journey- 10 questions/answers”, Infinit+ Organisation invites the interested parties/companies to express their interest for the following announcement:

“Production of 10 medium length documentaries and 10 short promo spots, in Albania”, that will inform the public, especially young people about EU itself but even in specific sectors, related to the Albanian Integration. 

Please find attached the invitation for Tender, Term of Reference as well as Application Form.

You have to submit your Proposal, no later than 15.02.2020, 16:00.

 For more details, please refer to the Terms of Reference enclosed to this notice.

Interested candidates should send application documents to: Infinit+ EITHER by post or by courier service, in which case the evidence shall be constituted by the postmark or the date of the deposit slip, by 15 February 2020 until 16.00h to the following address: Rruga “Konferenca e Pezë”, Pallati Golloborda, Shkalla 2, Ap.25. Tirana, Albania, with subject: External Expertise for “Production of 10 medium length documentaries and 10 short promo spots, in Albania”. 

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 6.05.2019, në “Tirana Bussines University” sesion informimi me studentë të këtij universiteti. Sesioni synon informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 19.04.2019, në gjimnazin “Sadik Stavaleci” ora 09:30 dhe në gjimnazin “Isa Boletini” ora 11:30 sesion informimi me nxënës të këtyre gjimnazeve. Sesionet synojnë informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Këto aktivitete realizohen në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 04.04.2019, në Universitetin Aldent ora 13:00-15:00 sesion informimi me studentë të këtij fakulteti. Sesioni synon informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore po zbaton projektin “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian.

Nëpërmjet këtij projekti synojmë:

1. Rritjen e ndërgjegjësimit publik duke përfshirë shkollat, universitetet, institucionet akademike dhe qytetarët për kuptimin e përgjithshëm të politikave, programeve dhe veprimtarisë së BE-së;

2. Inicimin dhe inkurajimin e debateve publike në vend për kostot, përfitimet dhe sfidat e procesit të Integrimit Evropian;

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 01.04.2019, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, ʺMenaxhimi i Turizmit Ruralʺ, Universiteti Bujqësor i Tiranës  ora 09:30-11:30, datë 03.04.2019 ora 09:30-11:30 në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, ʺDrejtimi i Agrobiznesitʺ Universiteti Bujqësor i Tiranës, si dhe në Universitetin Epoka datë 03.04.2019 në orën 14:00-16:00, sesione informimi me studentë të këtyre shkollave.

Sesionet synojnë informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Këto aktivitete realizohen në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore po zbaton projektin “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian.

Nëpërmjet këtij projekti synojmë:

1. Rritjen e ndërgjegjësimit publik duke përfshirë shkollat, universitetet, institucionet akademike dhe qytetarët për kuptimin e përgjithshëm të politikave, programeve dhe veprimtarisë së BE-së;

2. Inicimin dhe inkurajimin e debateve publike në vend për kostot, përfitimet dhe sfidat e procesit të Integrimit Evropian;

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 01.04.2019, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, ʺMenaxhimi i Turizmit Ruralʺ, Universiteti Bujqësor i Tiranës  ora 09:30-11:30, datë 03.04.2019 ora 09:30-11:30 në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, ʺDrejtimi i Agrobiznesitʺ Universiteti Bujqësor i Tiranës, si dhe në Universitetin Epoka datë 03.04.2019 në orën 14:00-16:00, sesione informimi me studentë të këtyre shkollave.

Sesionet synojnë informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Këto aktivitete realizohen në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore po zbaton projektin “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian.

Nëpërmjet këtij projekti synojmë:

1. Rritjen e ndërgjegjësimit publik duke përfshirë shkollat, universitetet, institucionet akademike dhe qytetarët për kuptimin e përgjithshëm të politikave, programeve dhe veprimtarisë së BE-së;

2. Inicimin dhe inkurajimin e debateve publike në vend për kostot, përfitimet dhe sfidat e procesit të Integrimit Evropian;

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 20.03.2019, në gjimnazin “Sami Frashëri” ora 10:00-13:00 si dhe në gjimnazin “Qemal Stafa” datë 21.03.2019 në orën 08:45-11:40, sesione informimi me nxënës të këtyre shkollave.

Sesionet synojnë informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Këto aktivitete realizohen në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 04.03.2019, në fakultetin e Shkencave Sociale ora 11:00-13:00 sesion informimi me studentë të këtij fakulteti.

Sesioni synon informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.