NJOFTIM - Veprimtari në kuadër të projektit “"Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

NJOFTIM – Veprimtari në kuadër të projektit “”Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë!

Në përmbushje të objektivave të kësaj nisme shumë të rëndësishme për vendin tonë, Infinit+ dhe Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore do të realizojnë në Tiranë, datë 04.03.2019, në fakultetin e Shkencave Sociale ora 11:00-13:00 sesion informimi me studentë të këtij fakulteti.

Sesioni synon informimin dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve mbi kuptimin e përgjithshëm të politikave të BE-së njëkohësisht edhe për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të projektit “Explorim drejt BE-së për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë- 10 pyetje/përgjigje”, financuar nga Bashkimi Evropian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *