SI FUNKSIONON BE?

SI FUNKSIONON BE?

Të rinjtë duhet të jenë të mirë informuar në lidhje me Bashkimin Europian, funksionimin dhe strukturat e tij. Njihuni me dokumentin informues në lidhje me BE-në.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *