TE RINJTE SHQIPTARE DHE KOMUNIKIMI TEKNOLOGJIK

TE RINJTE SHQIPTARE DHE KOMUNIKIMI TEKNOLOGJIK

Te rinjte shqiptare kane nje shkalle perdorimi shume te larte te internetit dhe telefonise celulare. Shifrat me te fundit tregojne nje perdorim te gjere ne Shqiperi mbi nivelin mesatar te perdorimit te celularit ne raport me popullsine krahasuar me vendet e BE-se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *